PROBOSZCZ - Ks. Kan.Tadeusz Maj. Dziekan Dekanatu Podwyższenia Krzyża Świętego.

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Sakrament święceń kapłańskich przyjął 12.06.1968 r. w Kielcach w parafii Św. Józefa. Święcenia otrzymał z rąk J.E. Ks. Bp. Jana Jaroszewicza Ordynariusza diecezji kieleckiej.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Nawarzyce, Grzymałków, Kielce NMP oraz Olkusz św. Andrzeja.
Jako proboszcz pracował w parafiach: Kosmolów, Bolesław i od 1997 roku w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu.


WIKARIUSZ - Ks. mgr Piotr Ryż.

Do Parafii przybył w 2015 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku. Ukończył Seminarium Sosnowieckie w Krakowie.


WIKARIUSZ - Ks. mgr Przemysław Długaj

Do Parafii przybył w 2017 roku jako neoprezbiter. Ukończył Seminarium Sosnowieckie w Częstochowie.

Poprzedni Duszpasterze w Parafii