PROBOSZCZ - Ks. Włodzimierz Wiecha.

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 roku z rąk bpa Stanisława Nowaka w Częstochowie. Posługę w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu sprawuje od 1 lipca 2019 roku.


WIKARIUSZ - Ks. mgr Przemysław Długaj

Święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 2017 roku z rąk bpa Grzegorza Kaszaka w Sosnowcu. Od 27 sierpnia 2017 roku jest wikariuszem w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu.

Poprzedni Duszpasterze w Parafii