PROBOSZCZ W LATACH 1986 - 1997 - Ks. Kanonika Stanisław Ziętek

Pierwszy proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu. Zmarł 31.07.1997 roku w wieku 55 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Wolbromiu.


WIKARIUSZ W LATACH 2013 - 2017 - Ks. mgr Tobiasz Mazur.

Ukończył Sosnowieckie Seminarium Duchowne w Krakowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 18.05.2013 roku. Do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego przybył jako neoprezbiter. Odszedł do Parafii pw. św. Macieja Ap. w Siewierzu


WIKARIUSZ W LATACH 2014 - 2015 - Ks. Radosław Skałka

Święcenia kapłańskie przyjął 10.06.2014 roku. Do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w sierpnia 2014 roku przybył jako neoprezbiter. Odszedł do Parafii Świętego Krzyża w Jaworznie.


POMOC DUSZPASTERSKA - Ks. Dr Michał Borda.

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Ukończył Sosnowieckie Seminarium Duchowne w Krakowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 02.06.2001 roku.