sobota, 12, sierpień 2017

XXVI Piesza Pielgrzymka Diecezji Sosnowieckiej - 4 dzień

sobota, 12, sierpień 2017