Rozmowy niedokończone: Dwadzieścia siedem lat katechezy w Polskiej Szkole - Blaski i Cienie

Rozmowy nagrywane w naszej Parafii w dniu 18 września 2017.

ks. kan. dr Michał Borda - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Sosnowieckiej, dr hab. Marek Walancik - Prorektor ds. nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Mirosława Kolwas-Soczyńska - Dyrektor delegatury sosnowieckiej Śląskiego Kuratorium Oświaty, Bożena Szymonek - Diecezjalny Doradca Metodyczny Religii

Pobierz