HISTORIA PARAFII I KOŚCIOŁA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.

1986

Wolbrom to jedna z wielu miejscowości położonych na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Terytorialnie, obecnie, należy do województwa małopolskiego. Parafią obejmującą terytorium Wolbromia była Parafia Świętej Katarzyny.

Z tej parafii, w lipcu 1986 roku, zostało wyodrębnione duszpasterstwo, które dało początek Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Parafia została erygowana 12.01.1987 roku. Wszystko to działo się przez posługę Ordynariusza Diecezji Kieleckiej Stanisława Szymeckiego. Posługę duszpasterską sprawowano w budynku katechetycznym, przy ulicy Skalska 20, gdzie przygotowano kaplicę i mieszkania dla księży.

1989

W 1989 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła.

1995

15.06.1995 roku w uroczystość Bożego Ciała została odprawiona pierwsza Msza św. w nowym kościele. 22.06.1995 roku został poświęcony kamień węgielny kościoła w którym już można było odprawiać Msze św. Poświęcenia dokonał Biskup Ordynariusz, nowo powstałej Diecezji Sosnowieckiej, Adam Śmigielski. Wszystkie prace wyżej wspominane były prowadzone przez pierwszego proboszcza Ks. Kanonika Stanisława Ziętka, który zmarł 31.07.1997 roku w wieku 55 lat.

We wrześniu, w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego na Mszy św. o godz. 9.00 miało miejsce wprowadzenie nowego proboszcza którym został Ks. Kanonik Tadeusz MajDalej trwały prace związane z budową i wyposażeniem kościoła. Projektantem i wykonawcą wnętrza kościoła został Pan Artysta Rzeźbiarz Jan Funek z Krakowa.

2000

17.09.2000 roku J.E. Ks. Bp. Dr Adam Śmigielski dokonał konsekracji kościoła. Dnia 17 września 2002 roku miała miejsce piękna uroczystość przekazania przez Ks. Biskupa Ordynariusza Adama Śmigielskiego daru relikwii Krzyża Świętego dla parafii. Po śmierci Ks. Biskupa Adama Śmigielskiego nowym Ordynariuszem Diecezji Sosnowieckiej został Ks. Biskup Grzegorz Kaszak

2009

Dnia 08.11.2009 roku przybył do parafii, aby poświęcić nowe malowanie i nową polichromię kościoła. Malowanie kościoła wykonała firma Pana Jana Funka, a polichromię kościoła wykonali Panowie z Ukrainy Bogdan Razlak oraz Roman Opaliński.

Polichromia to biblijne sceny ze Starego Testamentu jak:

  • Stworzenie świata, wypędzenie Adama i Ewy z raju, ofiara Abrahama, potop, miedziany wąż na pustyni oraz Mojżesz przekazujący tablice z dziesięcioma przykazaniami.
  • Po obu stronach organów oraz ołtarza Aniołowie oddający cześć Bogu.

2010 

W 2010 roku kiedy w naszej Ojczyźnie trwała walka z krzyżem, dnia 14.09.2010 w uroczystość odpustową, Ks. Bp. Ordynariusz Grzegorz Kaszak właśnie w naszej świątyni, świątyni Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawił Mszę św. i wygłosił Słowo Boże poświęcone nauce o Krzyżu Świętym.


Ważne informacje o kościele:

ZBUDOWANY

Kościół został zbudowany w latach 1989 – 2000. Zbudowany jest z cegły, pokryty blachą cynkową.

KONSEKROWANY

Kościół został konsekrowany dnia 17.09.2000 roku w uroczystość odpustową przeniesioną z dnia 14 września 2000 roku. Konsekracji dokonał Ks. Bp. Ordynariusz Adam Śmigielski. W przedsionku kościoła jest tablica upamiętniająca to wielkie wydarzenie.

OŁTARZ GŁÓWNY

Wnętrze kościoła projektował i wykonywał Pan Artysta Rzeźbiarz Jan Funek z Krakowa. Ołtarz główny został wykonany w roku 1998. Centralną postacią ołtarza jest Chrystus na krzyżu. Chrystus nie cierpiący. ale zwycięski. Wyciągnięte ręce mówią do wchodzącego do świątyni: „pójdź do mnie”.

Dwa boczne skrzydła ołtarza to postacie 12 Apostołów. Figura Chrystusa jest rzeźbą z drzewa lipowego, a postacie Apostołów to płaskorzeźby również z drzewa lipowego. Ołtarz wykonany jest z marmuru oraz ze stiuków. Po wykonaniu wszystkich prac w kościele w roku 2010 figury zostały odnowione.

OŁTARZ SOBOROWY

Wykonany jest z marmuru w pracowni Pana Michalczuka z Kielc. Od zewnętrznej strony jest umieszczony odlew pelikana karmiącego swe pisklęta swym ciałem.

AMBONA

Projektowana przez Pana Jana Funka. Wykonana z marmuru. Na ambonie jest umieszczony odlew przedstawiający gołębicę. Ambona została wykonana w roku 1999.

OŁTARZE BOCZNE

W świątyni są dwa ołtarze boczne. Zostały zrobione z marmuru. Figury są rzeźbami wykonanymi z drzewa lipowego. W jednym ołtarzu jest figura Świętego Józefa, Oblubieńca NMP trzymającego na swych rękach małego Jezusa.

W drugim ołtarzu jest figura Świętej Siostry Faustyny.

Ołtarze projektował i wykonał Pan Jan Funek. Ołtarze zostały wykonane w roku 2001 i poświęcone 28.10.2001 r. przez Ks. Biskupa Piotra Skruchę.

OŁTARZE W KAPLICACH

W świątyni jest kaplica maryjna. Ołtarz został zaprojektowany i wykonany przez Pana Jana Funka. Ołtarz jest tryptykiem, zbudowany z marmuru i stiuku. Ołtarz przedstawia scenę nawiedzenia NMP. Figura Maryi nawiedzającej św. Elżbietę i Zachariasza jest rzeźbą zrobioną z drzewa lipowego. W ołtarzu po prawej i lewej stronie są płaskorzeźby św. Elżbieta i św. Zachariasza.

W ołtarzu jest również obraz M.B. Nieustającej Pomocy, obraz wysuwany, zwłaszcza na czas nowenny, która jest odprawiana w każdą środę tygodnia. Figura Matki Bożej została wykonana na wzór Matki Bożej z Nazaretu, figury, która nawiedzała świat przed jubileuszem 2000 roku a która była również w Polsce w Częstochowie. Został poświęcony dnia 09.04.1999 roku przez Ks. Biskupa Piotra Skruchę.

Aby kaplica nabrała jeszcze większego piękna w oknie został zrobiony witraż przedstawiający Ojca Św. Jana Pawła II ze słowami Totus Tuus oraz z wykonanymi na ścianie i suficie malowidłami przedstawiającymi Zwiastowanie oraz Wniebowzięcie N.M.P.

Drugą kaplica jest kościół dolny. Ta kaplica poświęcona jest Matce Bożej Fatimskiej. Ołtarz nawiązuje do wydarzeń, które miały miejsce w Fatimie. Drzewo i na nim figura Matki Bożej Fatimskiej. Obok tabernakulum, w wirującym słońcu. Ołtarz do sprawowania Eucharystii oraz ambonka zrobione są z drewna. Nad prezbiterium są umieszczone słowa: Pokuta i Różaniec. Kaplice i jej wystrój poświęcił w czasie wizytacji parafialnej w roku 2002 Ks. Bp. Ordynariusz Adam Śmigielski. Projektował i wykonał Pan Jan Funek. W kaplicy tej odbywają się nabożeństwa fatimskie w 13 dniu miesiąca od maja do października.

WIZERUNKI MATKI BOŻEJ W KOŚCIELE