PROBOSZCZ - Ks. Kan.Tadeusz Maj. Dziekan Dekanatu Podwyższenia Krzyża Świętego.

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Sakrament święceń kapłańskich przyjął 12.06.1968 r. w Kielcach w parafii Św. Józefa. Święcenia otrzymał z rąk J.E. Ks. Bp. Jana Jaroszewicza Ordynariusza diecezji kieleckiej.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Nawarzyce, Grzymałków, Kielce NMP oraz Olkusz św. Andrzeja.
Jako proboszcz pracował w parafiach: Kosmolów, Bolesław i od 1997 roku w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu.


WIKARIUSZ - Ks. mgr Tobiasz Mazur.

Ukończył Sosnowieckie Seminarium Duchowne w Krakowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 18.05.2013 roku. Do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego przybył jako neoprezbiter.


WIKARIUSZ - Ks. Radosław Skałka

Święcenia kapłańskie przyjął 10.06.2014 roku. Do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w sierpnia 2014 roku przybył jako neoprezbiter.


POMOC  DUSZPASTERSKA - Ks. Dr Michał Borda.

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Ukończył Sosnowieckie Seminarium Duchowne w Krakowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 02.06.2001 roku.