W każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej w salce gromadzi się młodzież. W czasie spotkania rozważamy czytamy rozważamy Pismo Święte, śpiewamy różne pieśni religijne i jest także czas i miejsce na adorację Najświętszego Sakramentu. Grupa ta ma charakter ewangelizacyjno-modlitewny.