1. Kółko Różańcowe - Św. Faustyna – Św. Helena - Zelatorka Barbara Bieda.
  2. Kółko Różańcowe - Św. Barbara - Zelatorka Barbara Sęk.
  3. Kółko Różańcowe - Św. Teresa od Dzieciątka Jezus - Zelatorka Teresa Kajda.
  4. Kółko Różańcowe - Św. Anna - Zelatorka Maria Żurek.
  5. Kółko Różańcowe - Św. Juda Tadeusz - Zelatorka Lucyna Tarnówka.
  6. Kółko Różańcowe - Św. Antoni - Zelatorka Janina Polniak.
  7. Kółko Różańcowe - Św. Franciszek - Zelatorka Alicja Starzyk.

Członkowie Kółek Różańcowych spotykają się na wspólnej Mszy św. w pierwsze soboty miesiąca. W tym dniu następuje zmiana tajemnic różańca. Proboszcz parafii jest wdzięczny za modlitwę, ale również za zamawiane Msze św. w różnych intencjach.

Wdzięczny jestem również Pani Teresie Kajda, która organizuje akcje na rzecz misji. Za pieniądze zbierane od członków Kółek Różańcowych kształci się jeno z afrykańskich sierot.