W naszej parafii odbywają się co tygodniowe spotkania grupy Kręgu Biblijnego dla dorosłych. Spotkania mają miejsce w salce w każdą środę po wieczornej Mszy Świętej.

W czasie spotkania czytamy i rozważamy fragmenty z Ewangelii, po to, aby poznawać jak działał Jezus Chrystus i naśladować Go w swoim życiu.