Zespół charytatywny „Caritas” istnieje przy parafii od 1998 roku. Zespół składa się z czterech osób, pracujących charytatywnie, pełniąc dyżury raz w tygodniu, w czwartek od godziny 10.00 do godziny 14.00.

Praca zespołu polega na udzielaniu pomocy ludziom najbardziej potrzebującym z parafii takim jak : rodzinom wielodzietnym, bezrobotnym, samotnym i niepełnosprawnym. Obecnie z tej pomocy korzysta około 100 osób. Zespół pracuje z Caritasem diecezji sosnowieckiej na zasadach pobierania żywności i wydawania przy określonych kryteriach. Pełni też rolę pośrednika w wydawaniu używanej i nowej odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego /mebli itp./.

Zespół troszczy się o przygotowanie paczek na święta oraz o zakup artykułów szkolnych dla biednych ludzi i dzieci. Jest to możliwe dzięki ludziom dobrej woli oraz zakładom pracy wspomagających zespół charytatywny. W intencji osób pracujących w Zespole oraz w intencji ludzi wspierających Zespół Charytatywny odprawiana jest Msza św. w Niedzielę Miłosierdzia. Ostatnio Zespół Charytatywny otrzymał nowe pomieszczenie w dolnym kościele.

Może i Ty masz coś, czym mógłbyś się podzielić. Może Ktoś czeka na Ciebie na Twój uśmiech, modlitwę……